2013 r.

W 2013 roku Centrum realizowało na zlecenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pakiet kursów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli:

Nauczyciel dziecka sześcioletniego w szkole [więcej]

Kierownik kursu: dr Ewa Piwowarczyk

Kształtowanie kompetencji logicznych i społeczno-komunikacyjnych oraz metod ich nauczania [więcej]

Kierownik kursu: doc. dr Wojciech Ostrowski (Instytut Filozofii)

Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole [więcej]

Kierownik kursu: mgr Marzena Tkocz

Dorobek uczestników był prezentowany na dolnośląskich seminariach naukowo-metodycznych „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji” [więcej] [więcej]

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry