Centrum Edukacji Nauczycielskiej odpowiada w Uniwersytecie Wrocławskim za kształcenie studentów-przyszłych nauczycieli z zakresu psychologii i pedagogiki oraz za organizację praktyk nauczycielskich.
Poniżej zostaną omówione, podstawy prawne, programy zajęć realizowanej w Centrum koncepcji kształcenia nauczycieli:

Zajęcia z przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych są realizowane na zlecenie Wydziałów kształcących nauczycieli, tj. nadających na specjalizacjach nauczycielskich lub w ramach tzw. modułów kształcenia uprawnienia nauczycielskie studentom Uniwersytetu Wrocławskiego

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry