Strona tytułowa Księgi Jubileuszowej
 
Pod koniec 2021 roku ukazała się monografia:
Kształcenie nauczycieli
w Uniwersytecie Wrocławskim
Księga Jubileuszowa
Centrum Edukacji Nauczycielskiej
2000–2020
Redakcja:
Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Współpraca redakcyjna: Donata Zając
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Harasimowicz,
prof. dr hab. Adam Jezierski
Wydawca: Oficyna Wydawnicza ATUT
– Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ISBN 978-83-7977-663-4
370 s.
 
Działalność Centrum została opisana na tle historycznym kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim (w latach 1945-2000).
W księdze zamieszczono m.in. teksty nowe pracowników Centrum, które zostały przygotowane do tej jubileuszowej monografii. Artykuły dotyczą szeroko rozumianej edukacji, trudno je jednoznacznie zakwalifikować; są wśród nich teksty odnoszące się do:
- dydaktyki uniwersyteckiej (Elżbieta Małkiewicz, Marzena Tkocz),
- zagadnień filozofii i kultury edukacji (Marcin Fankanowski, Andrzej Krajna),
- szkoły jako instytucji (Aleksandra Sałańska-Labisz, Grzegorz Dylewski),
- możliwości zastosowania modelu poznawczo-behawioralnego w szkole (zespół: Marta Kuty-Pachecka, Katarzyna Gucwa, Iga Jaworska-Gruszczyńska, Magdalena Trzebińska, Ewa Żurawska).
Poczesne miejsce w książce znalazły także dokumenty archiwalne.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry