30 października 2019 r.

30 października 2019 r. w auli X Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację Projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń.

W konferencji otwarcia uczestniczył doc. dr Leszek Ryk dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Lider projektu: Gmina Wrocław. Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Partnerzy projektu: Gmina DługołękaUniwersytet WrocławskiDolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Termin realizacji: 01.10.2019 – 31.07.2021

Zadaniem Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego jest zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu oraz przeprowadzenie superwizji działań projektowych polegającej na obserwacji i zrecenzowaniu 10 lekcji pokazowych opracowanych przez nauczycieli w ramach projektu. Superwizje zostaną przeprowadzone przez zespoły w składzie: psycholog, pedagog i dydaktyk przedmiotowy.

Ponadto, 10 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydziałów kształcących nauczycieli będzie miało okazję zapoznać się działaniami szkół i nauczycieli uczestniczących w projekcie.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry