2011-2013

Studia podyplomowe „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

2011-2013 Studia podyplomowe „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 

W latach 2011-2013 Centrum realizowało na zlecenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty studia podyplomowe dla nauczycieli Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dwie edycje)

Kierownik studiów: dr Elżbieta Małkiewicz

Dorobek uczestników studiów podyplomowych „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” był prezentowany na dolnośląskich seminariach naukowo-metodycznych „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji”.

Więcej informacji na archiwalnej stronie projektu: [więcej:]

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry