2007-2009

EuSTD–Web – European Teacher Professional Development for Science Education in a Web-based Environment

(Project n⁰ 129455-CP-1-2006-PT-COMENIUS-C21)

Projekt EuSTD-Web realizował zespół szkoleniowo-badawczy, który reprezentował Uniwersytet Wrocławski w projekcie SySTEM – Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules

Skład zespołu:

Andrzej Krajna (koordynator grupy badawczej)

Jan Lesz (ekspert spoza Uniwersytetu)

Krystyna Sujak-Lesz

Elżbieta Małkiewicz

Leszek Ryk

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie metod kształcenia na odległość w doskonaleniu nauczycieli edukacji przyrodniczej.

Dorobek badawczo-szkoleniowy grupy wrocławskiej zaprezentowano w książce [więcej:]

Sposób pracy edukatorów został poddany analizie w pracy doktorskiej [więcej:]

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry