2005-2008 (edycja I i II)

Studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu

W latach 2005-2008 Centrum Uniwersytet Wrocławski wygrywało konkursy i przetargi na zorganizowanie studiów podyplomowych w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (edycja I i II).

Oferty przygotowywał Zespół Projektowy Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego poszerzony o specjalistów z Wydziałów kształcących nauczycieli.

Projekty były współfinansowane przez budżet państwa i Europejski Fundusz Społeczny.

Koordynator projektów: Leszek Ryk

Łącznie, dzięki realizacji projektu, kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu uzyskało 2000 czynnych nauczycieli województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Więcej informacji na archiwalnej stronie projektu [więcej:]

Dorobek uczestników studiów podyplomowych w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu był prezentowany na dolnośląskich seminariach naukowo-metodycznych „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji” i opublikowany w wydawnictwach książkowych [więcej:]

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry