2003-2005

Regionalny program „Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego”

W ramach pilotażowych studiów podyplomowych „Pedagogika ucznia w centrum – technologia informacyjna – zmiana w edukacji” będących segmentem regionalnego programu „Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego” około 85% zajęć warsztatowych z TI przeprowadzono na odległość. Zajęcia na odległość prowadzono techniką moderowanych grup dyskusyjnych. Wybór techniki i sposobu organizacji pracy w grupach wynikał z idei internetowej grupy wsparcia wypracowanej w CEN i promowanej wśród nauczycieli – uczestników kolejnych edycji studiów podyplomowych w ramach zajęć z TI. Autorem koncepcji prowadzania zajęć z TI na odległość był dr Jan Lesz.

Wyniki działań zostały zaprezentowane podczas obrad I Dolnośląskiej Konferencji „Forum Edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego”, zorganizowanej wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Odbyła się ona 11-12 lutego 2005 r. w Krzyżowej.

W konferencji uczestniczyło 230 samorządowców, pracowników naukowych uczelni, dyrektorów szkół, doradców i nauczycieli z powiatów: lubańskiego, górowskiego, oleśnickiego, ząbkowickiego oraz z Legnicy i Wrocławia.

Wyniki działań uczestników studiów podyplomowych „Pedagogika ucznia w centrum – technologia informacyjna – zmiana w edukacji”, które zostały zaprezentowane również na III Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji?” przedstawiono w książce „Pedagogika ucznia w centrum” [więcej:]

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry