1 września 2003 r. – 30 września 2004 r.

Forum Dyskusyjne „Edukacja elementarna”

Autorzy projektu podstawy programowej edukacji elementarnej (łączącej wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane) na łamach „Wychowania w przedszkolu” nr 8/październik 2003 tak anonsowali nasze Forum:


„Prezentując projekt nowej podstawy programowej edukacji elementarnej, zachęcamy nauczycieli, rodziców, doradców metodycznych i inne osoby zainteresowane problemami edukacji elementarnej, obejmującej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, do merytorycznej dyskusji nad jego założeniami oraz wymiany poglądów na temat tej edukacji.

Dyskusja będzie prowadzona przez Internetowe Forum Dyskusyjne „Edukacja elementarna, przygotowywane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujące z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, i grupę ekspertów” (s. 451).


Projekt Forum opracował i dyskusję moderował zespół:

Marta Kochan-Wojcik (CEN UWr)

Andrzej Krajna (CEN UWr)

Zofia Kuklińska (CODN w Warszawie)

Krystyna Sujak-Lesz (CEN UWr)

Marzena Tkocz (CEN UWr)


Omówienie dyskusji prowadzonej na forum można znaleźć w artykule: M. Kochan-Wójcik, A. Krajna, K. Sujak-Lesz, M. Tkocz, Forum Dyskusyjne „Edukacja elementarna” opublikowanym w książce Wokół edukacji małego dziecka (Wyd. MarMar, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2003), będącej pokłosiem II Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji?” [więcej:]

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry