Sulejówek, 5-7 maja 2003 r.

Seminarium naukowo-metodyczne z cyklu „Diagnoza w edukacji”

„Wokół strefy najbliższego rozwoju”

Seminarium naukowo-metodyczne z cyklu „Diagnoza w edukacji” pt. „Wokół strefy najbliższego rozwoju” Sulejówek, 5-7 maja 2003 r.

 

Seminarium naukowo-metodyczne „Wokół strefy najbliższego rozwoju”, inspirowane myślą Lwa S. Wygotskiego, zostało zorganizowane wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.


Zespół programowy seminarium:

Andrzej KrajnaZofia KuklińskaElżbieta MałkiewiczKrystyna Sujak-Lesz


W spotkaniu wzięli udział konsultanci i doradcy metodyczni, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej oraz przedstawiciele uczelni. Łącznie: 75 osób.


Pracownicy Centrum opracowali program seminarium i byli moderatorami zajęć warsztatowych.


Najbardziej owocne, z punktu widzenia praktyki edukacyjnej Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, okazały się warsztaty problemowe

„Wypowiedź uczniowska jako źródło informacji o obrazie świata ucznia”

moderowane przez Andrzeja Krajnę i Krystynę Sujak-Lesz.


Uczestniczki warsztatów:

Beata Bartnik,

Bożena Bekier,

Jadwiga Iwanowska,

Monika Kurek,

Elżbieta Małkiewicz,

Teresa Opolska,

Dorota Raj-Kotlarek,

Magdalena Wójcik-Standio


− opracowały algorytm tworzenia lekcji opartych o konstruktywistyczny model nauczania, który wszedł do kanonu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry