2002-2005

SySTEM – Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules

(Project nº. 94343 CP_1_2001-1-PT-COMENIUS-C21/09)

SySTEM – Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules (Project nº. 94343 CP_1_2001-1-PT-COMENIUS-C21/09) 2002-2005

 

W latach 2002-2005 Centrum brało udział w międzynarodowym projekcie „SySTEM – Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education Modules” (Project nº. 94343 CP_1_2001-1-PT-COMENIUS-C21/09).


Koordynator: Nilza Costa de Nunes, Universidade de Aveiro


W przygotowaniu i realizacji projektu SySTEM uczestniczyło 9 uczelni z 7 krajów Unii Europejskiej:

Universidade de Aveiro,

Tartu Ülikool,

Paisii Milendarski University of Plovdiv,

Malmő Hőghskola,

Masarykova Univerzita v Brne,

Bradford College,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Uniwersytet Wrocławski.


Projekt zakończył się opracowaniem materiałów i narzędzi doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.


Grupa badawcza Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie:

Elżbieta Małkiewicz,

Krystyna Sujak-Lesz,

Andrzej Krajna (koordynator grupy badawczej),

Jan Lesz (ekspert spoza Uniwersytetu),

Leszek Ryk

− opracowała moduł wprowadzający do SySTEM-u „Cultural mirror” oraz moduł szkoleniowy „Pupils’ World Image and Science Teaching”.


Działania badawczo-szkoleniowe były kontynuowane w projekcie EuSTD-Web – European Teacher Professional Development for Science Education in a Web-based Environment.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry