Sulejówek 12-14 marca 2002 r.

Seminarium naukowo-metodyczne „Sens diagnozy edukacyjnej”

Seminarium naukowo-metodyczne „Sens diagnozy edukacyjne” zostało zorganizowane wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.


Zespół programowy seminarium:

Andrzej KrajnaZofia KuklińskaKrystyna Sujak-Lesz


Pomysłodawca programu warsztatów: Elżbieta Małkiewicz


W spotkaniu udział wzięli konsultanci i doradcy metodyczni, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI szkoły podstawowej oraz przedstawiciele uczelni.


Kluczowym elementem programu seminarium były warsztaty „Diagnozowanie motywów poznawania świata i uczenia się dziecka w kontekście jego podstawowych potrzeb”.

Wykład wprowadzający wygłosiła Elżbieta Małkiewicz.


Uczestnicy, pracując w trzech grupach warsztatowych:

Przedszkole (moderatorzy: Marta Kochan-Wójcik, Aneta Pereświet-Sołatan)

Edukacja wczesnoszkolna (moderatorzy: Aleksandra Chybicka, Marzena Tkocz)

Szkoła podstawowa, kl. IV-VI (moderatorzy: (Elżbieta Małkiewicz, Joanna Piskorz)

− sporządzili mapę motywów poznawania świata i uczenia się dzieci w różnych fazach rozwojowych oraz rozważając problem: „Jak wykorzystać wiedzę o potrzebach i motywach do zwiększenia efektywności działań dydaktycznych?” – opracowali wskazówki dla nauczycieli.


Część warsztatową zakończył wykład Elżbiety Małkiewicz „Diagnoza rozumiejąca w edukacji”. Warsztatom towarzyszyły dyskusje panelowe:

Sens diagnozy edukacyjnej. Przegląd stanowisk

Perspektywy i kierunki dalszych prac nad diagnozowaniem osiągnięć edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Dorobek seminarium został opublikowane w książce „Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna” [więcej:]

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry