od 2002 r.

Dolnośląskie Seminarium Naukowo-Metodyczne „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji”

Dotychczas odbyło się 35 tematycznych seminariów naukowo-metodyczne „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji”, których uczestnikami – w zależności od problematyki spotkania – byli nauczyciele różnych specjalności i różnych poziomów kształcenia, także dydaktycy z uczelni wyższych.

Seminaria odbywają się w gościnnych salach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (campus Maksa Borna).


Z reguły seminaria rozpoczynają się wykładem związanym tematycznie z seminarium.


Wykłady inaugurujące seminaria wygłosili:

dr hab. Andrzej Antoszewski,

dr Ewa Arciszewska,

dr hab. Adam Chmielewski (dwukrotnie),

dr Alina Czapiga,

dr hab. Stanisław Dylak,

dr hab. Krystyna Gabryelska (dwukrotnie),

dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak,

dr hab. Jan Harasimowicz (dwukrotnie),

dr hab. Adam Jezierski (trzykrotnie),

dr hab. Zbigniew Jurek,

dr Marta Kochan-Wójcik,

dr hab. Arkadiusz Kozubek,

dr Elżbieta Małkiewicz,

dr hab. Zbigniew Marciniak,

dr hab. Jerzy Maroń,

dr hab. Bogusław Pawłowski,

dr Zofia Sujak-Kałuszyńska.


Początkowo seminaria – organizowane we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – miały rangę konferencji i dotyczyły kontekstów ważnych dla reformy edukacji oraz były poświęcone wymianie poglądów na temat reformy środowisk związanych z oświatą: nauczycieli, doradców metodycznych, dydaktyków z uczelni wyższych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły.


Dolnośląskim Konferencjom Naukowo-Metodycznym „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji?” towarzyszyły prezentacje proreformatorskich działań nauczycieli.


Znak zapytania widoczny w tytule konferencji był prowokacją. Starano się tak ułożyć program, by każda z uczestniczących w konferencjach osób wychodziła z przekonaniem, że tak właśnie jest, że przede wszystkim od pasji nauczycieli zależy powodzenie reformy oświaty w Polsce.


 

I Dolnośląska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji?”

(wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).

Odbyła się ona 26 października 2002 r. we Wrocławiu w salach Wydziału Fizyki i Astronomii. W konferencji udział wzięło 130 osób (nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych, dydaktycy z uczelni wrocławskich, metodycy i doradcy z ośrodków metodycznych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły: Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu) [więcej:]


 

II Dolnośląska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji?”

(wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).

Odbyła się ona 11 października 2003 r. we Wrocławiu w salach Wydziału Fizyki i Astronomii. W konferencji udział wzięło 200 osób (nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych, dydaktycy z uczelni wrocławskich, metodycy i doradcy z ośrodków metodycznych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu). [więcej:]

Dorobek konferencji został opublikowany w książce „Wokół edukacji małego dziecka” [więcej:]


 

III Dolnośląska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji?”

(wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia).

Odbyła się ona 9-10 października 2004 r. we Wrocławiu w salach Wydziału Fizyki i Astronomii. Na konferencję złożyły się dwie niezależne sesje tematyczne (problemowe):

Pedagogika ucznia w centrum – technologia informacyjna – zmiana w edukacji” (9 października 2004 r.),

Szkolny doradca zawodowy – pierwsze doświadczenia. Edukacja projakościowa w szkole” (10 października 2004 r.).

W konferencji udział wzięło ok. 300 osób (nauczyciele dolnośląskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dydaktycy z uczelni wrocławskich, metodycy i doradcy z ośrodków metodycznych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu). [więcej:]

Dorobek konferencji został opublikowany w książkach: „Wokół pedagogiki ucznia w centrum” oraz „Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole” [więcej:]

Po III konferencji zmieniono jej nazwę, zrezygnowano w tytule ze znaku zapytania. Większy nacisk położono na prezentacje dobrych praktyk w różnych obszarach działalności nauczycielskiej. Nadal znaczącym elementem programu były wykłady wiodące, pojawiły się w programie warsztaty metodyczne.


Dolnośląskie Seminaria Naukowo-Metodyczne „Nauczyciel z pasją – szansą edukacji” zaczęły być częściej kierowane do węższej grupy nauczycieli, poświęcano je m.in. prezentacji dorobku badawczego i metodycznego uczestników studiów podyplomowych z zakresu:

bibliotekoznawstwa,

fizyki,

historii,

przyrody,

techniki,

chemii,

informatyki,

matematyki,

biologii,

geografii,

wiedzy o kulturze,

wiedzy o społeczeństwie,

wychowania do życia w rodzinie,

przysposobienia obronnego,

przedsiębiorczości,

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

wychowania przedszkolnego.


Dorobek seminariów stanowiących prezentację dorobku badawczego i metodycznego uczestników studiów podyplomowych w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu oraz „Szkolny doradca zawodowy” udało się utrwalić w książkach:

Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych (2006) [więcej:]

Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych (2006) [więcej:]

Edukacja projakościowa w szkole (2006) [więcej:]

Edukacja zawodoznawcza w szkole (2006) [więcej:]

Edukacja zawodoznawcza i projakościowa w szkole. Projekty w realizacji zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego (2006) [więcej:]

Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia (2008) [więcej:]

Wokół edukacji małego dziecka. Pomysły zajęć przedszkolnych (2008) [więcej:]

Warsztat pracy wychowawcy świetlicy (2008) [więcej:]

Nauczanie historii – ciekawiej. Notatnik nauczyciela (2008) [więcej:]

Edukacja kulturalna w szkole. Notatnik nauczyciela (2008) [więcej:]

Jarmark pomysłów dydaktycznych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych (2008) [więcej:]

Uczeń jaki jest – każdy widzi. Rzecz o poznawaniu ucznia i wykorzystywaniu tej wiedzy w procesie nauczania (2008) [więcej:]

Edukacja projakościowa – krok trzeci (2008) [więcej:]

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry