Polanica Zdrój 27-28 marzec 2000 r.

„Nauczanie przyrody a standardy wymagań egzaminacyjnych”

Krobielowice 17-18 czerwiec 2000 r.

„Nauczyciel przyrody – kursy kwalifikacyjne”

„Nauczanie przyrody a standardy wymagań egzaminacyjnych” i „Nauczyciel przyrody – kursy kwalifikacyjne”

 

Wymienione konferencje naukowo-metodyczne zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Uniwersytet Wrocławski.

Komitet Programowy:

Ewa Arciszewska

(Ministerstwo Edukacji Narodowej) – przewodnicząca

Krystyna Chmieleńska

(Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej Krajna

(Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu)

Elżbieta Polańska

(Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie)

Leszek Ryk

(Uniwersytet Wrocławski)

Krystyna Sujak-Lesz

(Uniwersytet Wrocławski)

Konferencje odbyły się w gorącym okresie reformy programowo-organizacyjnej oświaty i odegrały istotną rolę w doskonaleniu nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej dla reformującej się szkoły.

Została opracowana strategia przygotowania nauczycieli przyrody dla wprowadzanej reformy edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej. Wypracowany na powyższych konferencjach ramowy program kursu kwalifikacyjnego stał się standardem w kształceniu nauczycieli przyrody w Polsce.

Dorobek konferencji został opublikowany w zeszycie specjalnym „Edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej”

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry