Wrocław 18 września 2000 r.

I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody

I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody zostało zorganizowane

przez Zespół Programowo-Organizacyjny w składzie:

Ewa Arciszewska

(Departament Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Krystyna Chmieleńska

(Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Andrzej Krajna

(Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Leszek Ryk

(Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Krystyna Sujak-Lesz

(Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Zespół Koordynacyjny Forum:

Tadeusz Domański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Waldemar Gancarz (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych)

Aleksandra Gołębiewska (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu)

Adam Hibszer (Uniwersytet Śląski)

Ryszard Maciej Janiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Marlena Kowalska (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

Elżbieta Polańska (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie)

Ewa Podlesińska (Polski Klub Ekologiczny)

Aleksander Świątecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Joanna Wach (Departament Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej)


18 września 2000 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody zorganizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.


W spotkaniu wzięło udział 350 osób: nauczyciele przyrody, absolwenci grantowych studiów podyplomowych „Nauczyciel przyrody – doradca metodyczny”, przedstawiciele uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz goście z Bułgarii, Czech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii – zainteresowani tym, co w nauczaniu przyrody w Polsce się dzieje.


Obrady Forum rozpoczęły wystąpienia Prorektora ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego Profesora Andrzeja Witkowskiego i przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, Naczelnika Wydziału Systemu Doskonalenia i Doradztwa Departamentu Doskonalenia Nauczycieli – Ewy Arciszewskiej.


Wykład okolicznościowy, związany z trzechsetleciem wrocławskiej Uczelni pt. „Idea Universitas – dzieje Uniwersytetu Wrocławskiego” wygłosił Profesor Jan Harasimowicz.


Po części oficjalnej uczestnicy konferencji wysłuchali cyklu wykładów:

„Nauczanie przyrody na świecie”

(dr Ryszard Maciej Janiuk, UMCS Lublin)

„Konstruktywistyczne ujęcie uczenia się w praktyce edukacyjnej”

(prof. dr hab. Stanisław Dylak, UAM Poznań)

„Jak wzbudzać zainteresowanie uczniów przyrodą?”

(prof. dr hab. Władysław Błasiak, Akademia Pedagogiczna Kraków)

„Psychodydaktyka kreatywności a nauczanie przyrody”

(mgr Witold Ligęza, Akademia Pedagogiczna Kraków)

„Jedność przyrody a jedność nauk przyrodniczych”

(prof. dr hab. Adam Jezierski, Uniwersytet Wrocławski)


Sesji plenarnej towarzyszyła wystawa wydawnictw edukacyjnych, dzięki której uczestnicy Forum mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi publikacjami adresowanymi do nauczycieli przyrody i uczniów.


W popołudniowych sesjach równoległych uczestniczący w konferencji nauczyciele mieli okazję spotkać się z Przyrodą, biorąc udział w „Cyrku przyrodniczym” (Wojciech Dindorff z Uniwersytetu w Wiedniu) lub zwiedzając Muzeum Mineralogiczne i Muzeum Geologiczne oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego.


Doniosłym wydarzeniem Forum Nauczycieli Przyrody była wystawa w Oratorium Marianum – „Jarmark pomysłów, czyli prezentacje prac nauczycieli przyrody”, na której zaprezentowano prace zakwalifikowane do konkursu „Nauczanie przyrody – po roku doświadczeń” o nagrodę „Srebrnej Fali”. Wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i mediów. Uczestnicy Forum mieli możliwość wymiany doświadczeń z autorami prac konkursowych.


Obrady zakończyło uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Srebrnej Fali”.

Głównej nagrody konkursu – nie przyznano.

Dwie równorzędne II nagrody otrzymały:

Grażyna Włudarska i

Agnieszka Górska.

III nagrodę przyznano Marcie Leszczyńskiej.

Nagrodę specjalną Wydawnictwa M. Rożak otrzymały:

Anna Klimak-Cysewska i

Barbara Korczyńska.

Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr ufundowało cztery nagrody specjalne,

które otrzymali:

Ewa Błasiak i Władysław Błasiak,

Idalia Gałczyńska-Matuch,

Marzanna Mastalerz oraz

Grażyna Wiącek.


Dorobek Forum został zaprezentowany w zeszycie pierwszym  zatytułowanym „Nauczanie przyrody – po roku doświadczeń”, który ukazał się w grudniu 2000 roku. Pozycja została sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. [więcej:]


Uczestnicy Forum otrzymali numer specjalny „Edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej” poświęcony problematyce standardów wymagań egzaminacyjnych w nauczaniu przyrody.

Numer ten – sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – spotkał się z dużym zainteresowaniem, a idea wydawania kwartalnika, podobnie jak cyklicznego organizowania Forum, uznano za bardzo cenną i potrzebną inicjatywę ułatwiającą tworzenie systemu wsparcia dla nauczycieli przyrody.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry