GRUPA ZAJĘĆ B
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne realizowane na studiach I i II stopnia


Semestr A Semestr B Semestr C Semestr D Semestr E
Psychologia dla nauczycieli
(15 godz., wykład)
Pedagogika-uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(30 godz., konwersatorium)
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela
(30 godz., warsztat)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole
(30 godz., praktyka śródroczna)
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela
(30 godz., warsztat)
Pedagogika dla nauczycieli
(15 godz., wykład)
Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe
(15 godz., konwersatorium)
Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela
(15 godz., warsztat)
Pedagogika dla nauczycieli
(15 godz., konwersatorium)
Psychologia rozwoju człowieka
(15 godz., konwersatorium)
Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole
(15 godz., warsztat)
Emisja głosu
(15 godz., warsztaty)