GRUPA ZAJĘĆ B
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne realizowane na studiach I i II stopnia


Semestr A   Semestr B   Semestr C   Semestr D
Psychologia dla nauczycieli
(15 godz., wykład)
  Pedagogika-uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(30 godz., konwersatorium)
  Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole
(30 godz., praktyka śródroczna)
  Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela
(30 godz., warsztat)
Pedagogika dla nauczycieli
(15 godz., wykład)
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela
(30 godz., warsztat)
Pedagogika dla nauczycieli (15 godz., konwersatorium) Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela (15 godz., warsztat)  
Psychologia rozwoju człowieka (15 godz., konwersatorium)        
Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe (15 godz., konwersatorium)          
  Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole
(15 godz., warsztat)
  Emisja głosu
(15 godz., warsztaty)